Mlazni topovi – iliti kako prati gume sa mini-washom

Oprez prigodom pranja guma Vašeg motocikla sa popularnim mini-wash uređajima i ostalim uređajima za čišćenje mlazevima pod visokim pritiskom!!Pranje motocikla svemogućim i široko popularnim mini-wash uređajima, kao i onima malo većim uređajima za pranje mlazevima vode ili zraka pod visokim pritiskom, vrlo je rasprostranjeno kod nas. Rezultat je to jednostavnosti uporabe i visoke učinkovitosti nemilosrdnog mlaza, kojem niti jedan segment prljavštine nije dovoljno drag da bi bio pošteđen. No pri tom obračunu za blatom, šmirom od kočnica i inim nemilim česticama na našim ljubimcima – posebice na gumama – treba biti vrlo oprezan, da gušt čiste gume ne bi zamijenio jad – uništene gume! 

Brz način za uništenje gume

Jer tko pri pranju guma tim svemogućim uređajima neće paziti, moglo bi mu se lako dogoditi da u kratkom roku ima potpuno uništenu gumu! A testovi stručnjaka za moto-gume pri njemačkoj DEKRI to su i dokazali.

Jedan oštar mlaz, uperen sa male udaljenosti od cca 4 centimetra, te usmjeren na jednu točku, može proizvesti u manje od pet sekundi nepopravljiva oštećenja moto-gume. Ta oštećenja su rezultat vrlo jakog erozijskog djelovanja mlaza koji izlazi iz “pištolja” jednog uređaja za pranje pod visokim pritiskom vode. Mlaz vode rezultira vrlo jakim i naglim zagrijavanjem materijala od kojega je moto-guma sačinjena, te ista dostiže temperaturu pri kojoj se unutar gumene mase stvaraju mjehurići, a sama moto-guma gubi na svojoj čvrstoći, i samim time i na svim ostalim pozitivnim svojstvima. Pri velikim opterećenjima gume, kao što je npr. vožnja velikim brzinama po autocesti, ta oštećenja unutar gume mogu dovesti do pucanja iste ili i raspada moto-gume u komadiće, što za posljedicu lako može imati smrtonosne ozljede.

Držite razmak!!

Prigodom pranja sa mini-washom, guma će se prije oštetiti u ovisnosti o udaljenosti pištolja od gume, tj. što je mlaz kraći i time pritisak mlaza vode veći, guma ima veće šanse pretrpjeti oštećenja, kao i da ta oštećenja budu veća. Nitko ne vjeruje da voda temperature samo 14 stupnjeva može gumu vrlo jako zagrijati, no to je istina. Prvi znaci oštećenja gume su takozvane “sjene”, a koje stručnjaci DEKRE opisuju kao mjesta na gumi koja se na nakon izlaganja vodi odmah, gotovo trenutno osuše, jer je guma na tom mjestu jako vruća. Kao drugo mjesto oštećenja stručnjaci ističu mjehuriće na bokovima guma. Nastupe li ti znakovi, guma se treba trenutno zamijeniti, jer popravak iste nije moguć, a daljnja uporaba jwe direktno igranje sa vlastitom sigurnošću, kao i sigurnošću u prometu za sve ostale. Unatoč svemu navedenome, vozači motocikala i automobila se ne trebaju odricati blagodati uporabe mini-washa, no trebaju slijediti tri pravila koja donosim:

1. Između pištolja sa mlazom i gume imati najmanje 20 centimetara razmaka;

2. Pranje treba izvoditi sa što širim mlazem iz posebnih mlaznica, te prati pod kutevima od 20 do 45 stupnjeva

3. Mlaz vode ne zadržavati na jednom mjestu dok prljavština ne ode, već stalno imati kretanje mlaza

A sada, kada sam vam stavio bubu u uho, prisjetite se kada ste zadnji puta prali gume vašeg ljubimca sa mini-washom, te lagano pregledajte gume na motociklu i potražite upravo one izdajničke znakove koji vam mogu značiti život…

Oštećenja od miniwasha