Pojmovi vezani za pneumatik

Asimetrična šara
kada su naspramne strane šare gazeće površine različite.
U rubrici tipovi šara je ovo detaljno objašnjeno.
Akvaplaning (hidroplaning)
Akvaplaning (hidroplaning), je pojava koja se događa kada se voda prikuplja na putu ispred guma brže nego što vozilo može svojom težinom da je istisne. Pritisak vode izdiže automobil i on kliza na tankom sloju vode koji se formira između gume i podloge.
Balansiranje
Balansiranje točkova je postupak kojim se uravnotežuju mase točkova na različitim stranama iste osovine dodavanjem olovnih tegova na felnu.
Bias belted gume
vrsta guma kod kojih su niti korda unutrašnjeg sloja karkase namotani radijalno, a spoljni dijagonalno.
Bočni zid gume
ili bočnica je bočni deo gume. Tanji je od protektora i osetljiviji je na oštećenja. Na njemu se nalaze oznake guma.
Brzinski indeks
slovna oznaka na gumi koja označava maksimalnu dozvoljenu brzinu.
Centriranje (reglaža) trapa
Centriranje trapa se sastoji od podešavanja uglova točkova tako da su oni normalni na podlogu (horizontalu) i međusobno paralelni. Svrha ovog podešavanja je povećanje trajnosti gume i bolje držanje pravca automobila na ravnom putu.
Dezen gume (šara)
se sastoji od kanala kojima je ispresecan protektor. Kanali služe za odvođenje vode i obezbeđuju bolje prijanjanje na mokroj podlozi. Od vrste podloge zavisi i izbor šare:
Za tvrde i suve podloge bira se šara sa manjom površinom kanala (veća dodirna površina protektora sa podlogom)
Za tvrdu i vlažnu podlogu bira se šara sa većom površinom kanala koji odvode vodu i smanjuju rizik od akvaplaninga (manja dodira površina protektora sa podlogom)

Prilikom izbora šare obratite pažnju na preporuke proizvođača, za koje podloge i ostale uslove vožnje su predviđeni pojedini dezeni.
Datum proizvodnje
je označen na bočnom zidu gume iza serijskog broja DOT. Proizvođači su prihvatili kao standard za označavanje 4 cifre koje predstavljaju nedelju i godinu proizvodnje. Npr. oznaka 0201 znači da je guma proizvedena u drugoj nedelji 2001. godine.
Dijagonalne gume
vrsta guma kod kojih su niti korda karkase namotani dijagonalno pod uglom od 30-40 stepeni u odnosu na uzdužnu osu gume.
DOT
ovaj simbol oznаčava usaglašenost proizvoda sa bezbednosnim standardom US Department of Transportation. Najznačajniji podatak u okviru DOT oznake sadžan je u poslednje 3 ili 4 cifre i označava datum proizvodnje. Na primer: DOT 1405 = proizvedeno u 14. nedelji 2005. godine. Prilikom kupovine obratite pažnju na ovaj podatak
Gazeća površina
videti protektor.
Indikator istrošenosti
Videti označavanje guma. Na protektoru se nalaze ispupčenja u dezenu koja služe za kontrolu istrošenosti guma. Mogu biti u obliku poprečnih traka, slovaTWi (tread wear indicator) ili čak kao logo proizvođača. Postaje vidljiv kada se protektor istroši, što je znak da gume treba zameniti novim.
Indeks opterećenja
slovna oznaka koja označava maksimalnu nosivost po jednoj gumi.
Karkasa
ili telo gume je osnovni deo gume. Sastoji se iz više slojeva tkanine koja može biti izrađena od različitih tipova vlakana (korda). Karkasa obezbeđuje čvrstoću i elastičnost gume.
Kord
gumirana vlakna tkanine od kojih se sastoji karkasa. Mogu biti tekstilna,viskozna, poliamidna ili čelična. Procesom vulkanizacije vlakna korda su gumirana i međusobno slepljena.
Niskoprofilne gume
termin koji opisuje gume sa niskim odnosom visine bočnog zida i širine gazećeg sloja (npr. 295/ 25 R 22).
Ply rating
označava broj slojeva tkanine koji grade karkasu. Gume za putničke automobile imaju 4-6 , a za teretna vozila 6-17 slojeva.
Peta (stopa)
je zadebljani obruč ojačan čeličnom žicom koji naleže na felnu i obezbeđuje prijanjanje i zaptivanje gume.
Protektor gume
je spoljni deo gume koji je u stalnom kontaktu sa podlogom. Načinjen je od čvrste gume veoma otporne na habanje.
Pneumatik – (guma)
je spoljni elastični deo točka koji je u stalnom kontaktu sa podlogom. Gume se pune vazduhom pod pritiskom, a u novije vreme i azotom. Danas su u upotrebi većinom tubeless gume (bez unutrašnje gume).
Radijalne gume
vrsta guma kod koje su niti korda karkase namotane radijalno, od ruba do ruba gume. Danas se na putničkim automobilima koriste skoro isključivo radijalne gume. Prednosti radijalnih guma je što su otpornije na udare prilikom nailaska na neravnine na putu, a potrošnja goriva u odnosu na dijagonalne je manja oko 10 %.
RF ili XL
(ReinForced ili eXtra Load) Ovo su specijalno ojačane gume. One mogu nositi veća opterećenja nego obične gume istih dimenzija, ali zahtevaju veći pritisak. Ove oznake se nalaze na bočnom zidu gume.
Rotacija guma
prebacivanje guma sa jedne pozicije na drugu kako bi se povećala trajnost gume i smanjilo habanje.
Serija
broj koji označava proporcionalnost (aspect ratio npr. serija 50).
Simetrična šara
Simetrična šara je ista duž cele površine gazećeg sloja, obe polovine šare su iste.
Temperature indikator
Pokazuje koliko su gume otporne na porast temperature. “A” je najviša, a “C” najniža ocena.
Treadwear
Treadwear je relativni indikator potrošnje gazećeg sloja gume koji pokazuje koliko će jedna guma (šara) trajati duže od druge pri istim uslovima korišćenja. Npr. guma čiji je TW rejting 200, trajaće duplo duže od one sa rejtingom 100. Ali, to nije garancija da će ta guma preći određeni broj kilometara. TW vrednosti se kreću od 60-600 i podeljene su u 20 grupa (60,80,100,…580,600).
Tubeless
gume bez unutrašnje gume punjene vazduhom pod pritiskom. Bezbednije su od guma sa unutrašnjim gumama jer u slučaju da se probuše vazduh iz njih ističe sporije tako da vozilo ne skreće sa pravca kretanja.
Tubetype
gume sa unutrašnjom gumom. Sve manje u upotrebi.
Usmerena šara
Usmerene gume su konstruisane tako da se okreću samo u jednom pravcu.
Ventili
služe za naduvavanje i izduvavanje guma. Kod tubeless guma pričvršćuju se direktno na felnu. Poklopac ventila je važan deo koji štiti unutrašnjost ventila od prašine, prljavštine i vlage