Izmjena i održavanje pogonskog lanca

Lanac je jedan od dijelova motocikla koji traže dosta paznje i relativno čestu njegu, a kao način prijenosa momenta poznat je jako dugo. Na današnjim motociklima lanci trpe veliki “stres” zbog velikih snaga motora, a posebno kod V-izvedbi, gdje su naizmjenične sile koje ga “rastežu” u radu vrlo velike. Ipak, […]