Vožnja na snijegu

Vožnja na snijegu

Imajte u vidu da je dodirna površina vaše gume i podloge veličine dlana, pa je zato izbor pravog zimskog pneumatika veoma važan.

Da bi vožnja po snijegu bila bezbjedna treba se držati nekoliko jednostavnih pravila:

  • Izbjegavajte naglo skretanje
  • Izbjegavajte nagla ubrzanja—ubrzanje mora biti postepeno
  • Izbjegavajte iznenadna kočenja
  • Ostavite dovoljno rastojanje u odnosu na vozilo ispred vas
  • Kada vozite uzbrdo koristite viši stepen prenosa nego po suhom vremenu

Kočenje

  • Da bi kočenje bilo bezbjedno morate da procjenite razdaljinu koja vam je za to potrebna.
  • Kočite motorom u kombinaciji sa blagim pritiskanjem pedale nožne kočnice
  • Kočite postepeno da bi se izbjegla blokada točkova. Ako točkovi blokiraju, vozilo prokliza i gubi kontrolu. Otpustite kočnicu, zatim postepeno zakočite, a istovremeno kočite motorom.
  • Kada vozite nizbrdo koristite niži stepen prenosa nego što biste po suhom vremenu. Tako ćete smanjiti rizik od blokade točkova.
  • Ako imate ABS to će vam pomoći da izbjegnete blokadu točkova, ali neće uticati na prijanjanje i sposobnost kočenja. Jedini način da povećate zimske performanse vašeg vozila je da koristite zimske gume prilagođene uslovima na putu.

Kretanje

Da biste sprječili proklizavanje kada krećete na snjegu krenite lagano i postepeno ubrzavajte. Ako točkovi proklizaju potrebno je prebaciti mjenjač u viši stepen prenosa čime se smanjuje sila koja deluje na točkove i povećava pogonska snaga.

Ako imata automatski menjač uključite Winter režim.

Skretanje

Pre nego što uđete u krivinu usporite kako biste očuvali stabilnost vozila. Okrećite volan lagano, ali ako osjetite da je prednji deo vozila neupravljiv sklonite nogu sa papučice gasa usporavajte i kočite ako je potrebno. Ako se zadnji dio vozila zanese ubrzajte da biste ga vratili na pravac.

U krivinama vozite sporo istom brzinom da biste izbjegli zanošenje vozila.

Prednja vuča

Vozilo sa prednjom vučom imaju izvjesne prednosti u odnosu na zadnju vuču, posebno ako su na sva četiri točka zimske gume. Prednost je u tome što je oko 60% težine vozila raspoređeno na prednje točkove što olakšava pokretanje iz mjesta. Iako vam to pomaže da krenete, ne pomaže vam da se zaustavite.

Raspodijela mase kod vozila sa prednjom vučom negativno utiče na upravljanje i vožnju u krivinama. Ipak, sa zimskim gumama na svim točkovima vožnja će biti udobnija a kočenje, skretanje i držanje na putu biće znatno bolji.